donderdag 29 september 2016

Wie zijn die Nieuwe Tilburgers?

Tijdens onze laatste bijeenkomst van de voorbereidingsgroep hebben we het gehad over de naam "De week van de Vluchteling". Dat is de naam die we oorspronkelijk voor onze actieweek hadden uitgekozen. Maar die is misschien niet zo gelukkig.

Want veel van de mensen die worden opgevangen in het gebouw van het  voormalige Sint Jozefzorg in Tilburg zijn eigenlijk statushouders. Hun leven staat niet langer meer in het teken van hun vlucht uit hun vaderland, het wordt nu vooral gekleurd door hun inspanningen om in ons land een plek te veroveren. Zij willen zich vestigen, als een van ons. Daar zijn ze vooral mee bezig. Vandaag de naam:

Nieuwe Tilburgers!


dinsdag 19 juli 2016

Waar gaat deze week over?

Van 16 oktober tot en met 23 oktober 2016 wordt in Tilburg de Week van de Nieuwe Tilburgers gehouden.
Deze week is georganiseerd door Tilburgse religieuze  organisaties en gemeenschappen op uitnodiging van het Ronde Tafelhuis en de PAX Ambassade van Vrede in Tilburg (Petrus en Pauluskerk).
In deze week willen aan de Tilburgse bevolking informatie geven over de situatie van vluchtelingen in onze stad en meewerken aan een goede en gastvrije opvang.

Deze Week is een concrete uitwerking van de slotverklaring die door de aanwezigen is ondertekend op de Religieuze Top van 24 mei over tolerantie in Tilburg.